Zpracování osobních údajů

Informace o způsobu zpracování osobních dat klientů Softplyn, s.r.o. a právech souvisejících.

Správce osobních údajů

Společnost Softplyn, s.r.o., Zlatá Hora 1363, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 06118771

Roman Chylík, tel. +420 774 856 555, softplyn@seznam.cz

Uchovávané informace

Identifikační a kontaktní údaje - zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje získáváme z objednávky, případně z následné telefonické nebo e-mailové komunikace. Dále uchováváme informace o typech instalovaných nebo používaných zařízení, jejich technickém stavu a termínech zákonem povinné kontroly. Tyto údaje získáváme z vlastní evidence.

Využití dat

Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:

 plnění smlouvy - v souvislosti s objednávkou a dodáním služeb nebo zboží

 plnění právní povinnosti - sem patří evidence a zpracování účetních dokladů, kontrolní hlášení, kontroly FÚ a podobně.

 oprávněný zájem - především pro předání informací o legislativních změnách nebo splnění požadavků povinné kontroly.

Délka uchování dat

Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu, pro oprávněné zájmy pak 10 let od poslední poskytnuté služby.

Předávání dat

Data předáváme jen v nezbytném rozsahu Finanční správě (pro plnění právní povinnosti) a externí účetní, se kterou máme uzavřenou smlouvu o předávání osobních údajů v souladu s GDPR.

Další práva

Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

.